Perfekcionizem ne kupi ljubezni

Petra je zaposlena kot odvetnica v uspešni odvetniški družbi. Zase pravi, da je perfekcionistka. Že v času šolanja si je postavljala izjemno visoke standarde. Kadar ni dobila najboljše možne ocene, se je kritizirala in počutila ničvredno. Ob peticah in kasneje deseticah si ni nikdar znala čestitati in se razveseliti, saj...