Terapije so samoplačniške. 
Spodaj si lahko ogledate cenik. 

Psihoterapija za posameznike

Psihoterapija za pare in družine

Enkratno svetovanje

* Na podlagi 94. člena ZDDV -1 DDV ni obračunan.

Način plačila

Na podlagi izdanega računa, ki vam ga pošljemo, nakažete znesek na TRR SI56 0284 3026 3135 669
Srečanja se plačujejo najmanj za eno uro vnaprej.

Popusti

Za predplačilo šestih ur dobite  5% popust, za predplačilo dvanajstih ur 10% popust.

Podatki za nakazilo:

PSIHOTERAPIJA MR, Marija Remškar s.p.,
Pot terencev 5,1351 Brezovica pri Ljubljani,
TRR: SI56 0284 3026 313 5669 pri NLB d.d.

Potek terapij

Uvodno srečanje je namenjeno temu, da se spoznamo, začutimo in vidimo, če je možno nadaljno sodelovanje. Vi terapevtu/ki predstavite vašo težavo oziroma razlog prihoda na terapijo, terapevt/ka vam predstavi način dela in vam odgovori na vaša vprašanja. Vpraša vas: Zakaj zdaj? Kakšna so vaša pričakovanja, želje, pa tudi dvomi in pomisleki v zvezi s psihoterapijo?  Katere cilje v terapiji zasledujemo?

Srečanja potekajo enkrat tedensko (razen, če se dogovorimo drugače) po eno terapevtsko uro (50 minut).

Če se odločite vstopiti v terapevtski proces, podpišemo terapevtski dogovor, ki si ga lahko ogledate spodaj.

 

TERAPEVTSKI DOGOVOR

 1. Terapevtski proces poteka po metodi relacijsko družinskega modela.
 2. Obravnava poteka kot enkratno srečanje ali kot proces, ki traja od treh mesecev do dveh let ali več.
  En terapevtski ciklus sestavlja 12 srečanj – enkrat tedensko po eno uro in se glede na potrebe in želje klienta ponavlja.
 3. Predpogoj za začetek terapevtskega procesa je sposobnost rednega udeleževanja terapevtskih srečanj (dogovorjeni termin je načeloma nespremenljiv.) Če se dvakrat brez predhodnega opravičila ne udeležite terapije, se terapevtski proces praviloma zaključi.
 4. Izostanke je potrebno (razen v primeru višje sile) odpovedati vsaj 48 ur pred dogovorjenim terminom. 
  V nasprotnem primeru se vam ura zaračuna, kot bi bila izvedena.
 5. Udeležba v terapevtski obravnavi je vedno prostovoljna in se lahko kadarkoli prekine.
 6. Vsi podatki so zaupne narave (razen, če gre za uradno dolžnost prijave suma zlorabe in nasilja po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini. Ur.l. RS, št. 16/2008 in 191. členu Kazenskega zakonika Ur.l. 192/04-16, 55/2008).
 7. Terapevt/ka mi zagotavlja obravnavo v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 59/02) in Etičnim kodeksom Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS).
 8. Terapevt/ka vodi evidenco uporabnikov in pri tem varuje ter zaščiti moje osebne podatke in zagotavlja zaupnost podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/04).
 9. Terapevt/ka mi zagotavlja kvalitetno terapevtsko obravnavo tudi tako, da se lahko posvetuje s supervizorjem na skupinski ali individualni superviziji, pri čemer zavaruje mojo identiteto.
 10. V primeru, da z opravljeno storitvijo nisem bil-a zadovoljen-a, imam možnost pritožbe, ki jo lahko naslovim na etično komisijo ZZDTS ali neposredno na MDDSZ v roku 8 dni po opravljeni storitvi.
 11. Terapevt/ka me lahko zaprosi za izpolnitev evalvacijskih vprašalnikov, odločitev ali jih bom izpolnil-a in oddal-a, pa je povsem svobodna in na samo obravnavo ne bo vplivala.
 12. Seznanjen-a sem s finančnimi obveznostmi, ki izhajajo iz stroškov terapevtske obravnave ter se zavezujem, da jih bom redno poravnaval-a.
 13. S podpisom dovolim uporabo mojih osebnih podatkov izključno za namene interne uporabe (GDPR uredba) ter izmenjavo informacij med podjetjem Psihoterapija MR, Marija Remškar s.p. in podjetjem oziroma terapevtom/terapevtko  (iz prve točke).