Varovanje osebnih podatkov

Pri podjetju PSIHOTERAPIJA MR, zakonska in družinska terapija ter svetovanje, Marija Remškar s.p. se zavedamo, da je varovanje osebnih podatkov eden od temeljnih načel in pogojev za diskretno sodelovanje in varno počutje naših klientov. Zavedamo se tudi odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato z njimi ravnamo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Namen uredbe o varstvu podatkov je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako te pravice uveljavljati.

1. UPRAVLJALEC PODATKOV

S prijavo na e-novice, poslanim povpraševanjem, prenosom e-priročnika ali prijavo na delavnico, predavanje ali dan odprtih vrat omogočite podjetju PSIHOTERAPIJA MR, zakonska in družinska terapija ter svetovanje, Marija Remškar s.p., Pot terencev 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uradna oseba podjetja je Ga. Marija Remškar, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@psihoterapija-mr.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Ga. Marija Remškar, dosegljiva na elektronskem naslovu: info@psihoterapija-mr.si.

2. NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV:

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

2.1. Obisk in uporaba spletne strani

Ob vsakem obisku spletnih strani www.psihoterapija-mr.si ter njenih podstrani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani (orodje Google Analytics). Psihoterapija MR tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s Psihoterapija MR, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

2.2. Prijava na elektronske novice in obvestila

Na spletni strani se lahko naročite na prejemanje novic ter informacij s področja psihoterapije ter na obvestila o naših delavnicah, predavanjih in dnevih odprtih vrat. In sicer tako, da nam posredujete ime in priimek ter e- naslov. V primeru prijave vas lahko Psihoterapija MR prek tega e-naslova obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, vam posreduje informacije ter članke s področja psihoterapije ali pa vas obvešča o aktualnih delavnicah, predavanjih, dnevih odprtih vrat ki jih prireja.

Navedeni osebni podatki se obdelujejo na osnovi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadar koli prekličete.

2.3. Obdelava osebnih podatkov naših klientov

Podatke, ki nam jih posredujete v okviru obravnave, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v izvajanje terapevtske obravnave. Te podatke bo Psihoterapija MR obdeloval zgolj za potrebe izvajanja obravnave. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami. Če nam v postopku izvajanja terapevtske obravnave posameznih podatkov ne želite razkriti, si Psihoterapija MR pridružuje pravico, da v tem primeru zavrne nadaljnje sodelovanje z vami in prekine s terapijo.

Terapevtske obravnave izvajamo samo osebno in v naših prostorih, v katerih lahko posameznikom zagotovimo najvišjo stopnjo zaupnosti in varstva njihovih osebnih podatkov. Ker se zavedamo, da nam med terapevtsko obravnavo posredujete številne osebne podatke, ki pogosto spadajo tudi med osebne podatke posebne vrste, jih varujemo z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, zlasti s psevdonimizacijo in šifriranjem vseh tovrstnih podatkov. Vso dokumentacijo v zvezi s posameznim klientom vodimo izključno pod klientovo evidenčno šifro.

2.4. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov klientov v anonimizirani obliki

Na osnovi klientove izrecne pisne privolitve lahko njegove osebne podatke, ki nam jih je zaupal v okviru terapevtske obravnave, uporabljamo tudi za potrebe strokovnega posveta z drugimi terapevti in zdravstvenimi delavci ter za potrebe konzultacij, konzilija, supervizije in intervizije. Podatki, ki bodo obravnavani v te namene, bodo predhodno anonimizirani, tako da jih ne bo več mogoče pripisati določljivemu posamezniku.

Ker bodo podatki pred nadaljnjo obdelavo v zgoraj naštete namene anonimizirani, jih lahko Psihoterapija MR nadalje uporablja tudi brez posameznikove izrecne pisne privolitve.

3. NAMEN:

Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen. Vse osebne podatke, ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vaše soglasje.

4. PRAVNA PODLAGA:

Osebne podatke zbiramo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV:

Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, zaradi katerega ste nam podatke posredovali.

6. SHRANJEVANJE PODATKOV:

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
vaši kontaktni podatki za potrebe neposrednega trženja se obdelujejo do preklica;
podatki o klientih se obdelujejo ves čas trajanja terapevtske obravnave in se hranijo še 5 (pet) let po koncu obravnave;

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

7. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

8. VAŠE PRAVICE:

Psihoterapija MR zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Od Psihoterapija MR lahko kadar koli zahtevate:

 • potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne;
 • dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje);
 • informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki. Za morebitne dodatne kopije lahko Psihoterapija MR zaračuna razumno pristojbino;
 • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov, če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve;
 • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu;
 • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;
  da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas.

9. STIK IN POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Psihoterapija MR vam bo na vašo zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper Psihoterapija MR vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov: info@psihoterapija-mr.si ali po pošti na naslov: PSIHOTERAPIJA MR, zakonska in družinska terapija ter svetovanje, Marija Remškar s.p., Pot terencev 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani

10. SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.