Marija Remškar

 • Temeljno usposabljanje iz na čustva usmerjene terapije za
  pare (EFT), ki ga je vodil Lieven Migerode. 2023
 • Od januarja 2023 sem vključena v dvoletni študij supervizije v
  psihoterapiji na SFU, pri dr. Tatjani Rožič, in mag. Miranu Možina
 • Študijski dnevi SKZP 2022 Sanje, metafore in kreativni mediji v
  psihoterapiji.
 • Od junija 2021 sem vključena v certifikacijski proces za pridobitev
  naziva inštruktorice TRE (Tension, Stress and Trauma Releasing
  Exercises) – vaje za sproščanje travme, stresa in napetosti pri dr.
  Tjaši Stepišnik Perdih.
 • Izobraževanje “Delo z metaforami v psihoterapiji” mag.Tomaž Flajs,
  geštalt psihoterapevt, 2021
 • Vsakoletni kongres zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
 • Izobraževanje iz Accteptance and Commitment Therapy (ACT), Aleksandra Meško, spec. klin. psih., Persona, 2020
 • Tečaj Fokusing – osnovna stopnja, Mateja Vrhunc Tomazin, Fokusing Trainer, 2020
 • Uvod v sodobne smernice dela s travmo, dr. Meta Kuhar in Angela Krieglsteiner, 2019
 • Tečaj raziskovalnega pogovarjanja, dr. Matej Černigoj,2017
 • Seminar Individualno in odnosno doživljanje telesnosti – Ilse Orth, Inštitut Frizt Pearls, 2016
 • Uvodni tečaj iz čuječnosti – Žan Rojc, Društvo za razvijanje čuječnosti, 2015
 • Seminar iz Geštalt partnerske terapije – dr. Robert in dr. Rita Resnik, 2015
 • Izkustveno izobraževanje Terapija z otroki, Sara Jerebic, družinski inštitut Bližina, 2014
 • Psihoterapevtski praktikum Depresija in anksioznost s samomorilnimi težnjami, Projekt za dobro življenje, 2014
 • Izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj – dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, 2011
 • Remškar M. Dvojino, iz katere je zrasla družina, je treba negovati,  Naša Družina 15.11.2022, Št. 45. PDF
 • Remškar, M. Nekoč beg pred medvedom, danes pritiski v službi Nedeljski dnevnik, priloga Nika  13. 3. 2019, str. 22. PDF
 • Remškar, M. Kaj bo spremenil papir? Nedeljski dnevnik,  29. 11. 2017, str. 3. PDF
 • Remškar, M. Življenje z narcisom? Pogled, junij 2017, str. 50-51. PDF
 • Remškar, M. Ko se ne strinjata glede števila otrok. Pogled, marec 2017, str. 34-35. PDF
 • Remškar, M. Posesivne matere – strah in trepet sodobne družbe. Nedeljski dnevnik, 22. 2. 2017, str. 29. PDF
 • Remškar, M. Midva in najini zasloni. Pogled, junij/avgust 2016, str. 42-43. PDF
 • Remškar, M. Z boljšo komunikacijo do boljšega partnerstva. Pogled, junij 2016, str. 42-43. PDF
 • Remškar, M. in Slapnik, N. in Melanšek, Z. Projekt “Iščem pravega”. Nika 363, 4.5. 2016. str. 4-6. PDF
 • Remškar, M. Pogled obeh generacij na sobivanje in odhod mladih odraslih od doma. Sodobne teme na področju edukacije III. ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. str. 135-154. PDF
 • Knez, K. in Remškar, M. partnerski pakt in nezmožnost odhoda od doma. Zbornik III. kongresa zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Ljubljana: 2012. str. 27-39. PDF

Zakonska in družinska terapevtka

uni. dipl. lit. komp., izpopolnjevanje iz ZDT, doktorandka ZDT,  supervizorka v usposabljanju

Že od nekdaj so me zanimali ljudje, človeška duševnost in medosebni odnosi. Verjamem v samozdravitvene sposobnosti, ki so v vsakem od nas in se lahko izrazijo, če jim damo čas in prostor, predvsem pa prisluhnemo svojemu telesu.

Diplomirala sem iz primerjalne književnosti in literarne teorije leta 2007 na Filozofski Fakulteti Univerze v Ljubljani. Študij literature mi je dal življenjsko širino, občutek za nianse in dobro podlago za raziskovanje človeške duševnosti ter odnosov. Podiplomski izpopolnjevalni študij Zakonske in družinske terapije sem zaključila leta 2011 na Teološki Fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem tudi vpisala doktorat in dokončala 3. letnike doktorskega študija, pisanje doktorske naloge pa sem po rojstvu drugega otroka odložila. Od januarja 2023 sem vključena v dvoletni študij supervizije v psihoterapiji na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani.

Terapije s posamezniki, pari in družinami izvajam deseto leto. V tem času se je nabralo približno 4500 ur dela s klienti. Občasno izvajam tudi predavanja in delavnice za manjše ali večje skupine. Delam po modelu Relacijske družinske terapije, ki mu po potrebi dodajam tudi spoznanja in tehnike nekaterih drugih pristopov (čuječnost, ACT, fokusing, kreativni mediji). Kontinuirano se izobražujem na kongresih, predavanjih in delavnicah.

Pri delu me vodijo strokovno znanje, občutek za sočloveka in osebne izkušnje. Sem partnerica in mama dvema sinovoma. Sem članica združenja Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, ki mi leta 2017 podelilo naziv zakonska in družinska terapevtka ter Društva za razvijanje čuječnosti.

Dobrobit klientov je moja prva skrb in odgovornost. Zavezana sem Etičnemu kodeksu Združenja ZDT. Redno sem vključena v individualno supervizijo pri Janji Frelih Gorjanc, uni. dipl.psih., spec. zdt., fokusing praktik in skupinsko supervizijo pri dr. Rachel Novšak, spec. zdt.

Nudim vam varno in zaupno spremljanje ter sočutno raziskovanje vašega doživljanja, čustvovanja, razmišljanja in vedenja. Skupaj bomo odkrivali, kje v življenju se vam je zataknilo in iskali načine, kako odstraniti blokade in dati prostor naravnemu toku življenja. Zasledovali bomo vaše cilje in se trudili za pozitivne spremembe.

Imate še več vprašanj, si želite pogovora v diskretnem in varnem okolju?

Izpolnite kontaktni obrazec, nam pišite na e-mail info@psihoterapija-mr.si, ali nas pokličite na 040 311 602 med 9. in 20. uro.