Kaj je psihoterapija

Kaj je psihoterapija?

Beseda psihoterapija izhaja iz starogrščine in pomeni zdravljenje duše. Gre za zdravljenje duševnih (čustvenih) težav s pomočjo pogovora. Psihoterapevti različnih smeri uporabljajo različne psihološke tehnike in metode, ki pa vse vodijo k skupnemu cilju; k izboljšanju kakovosti klientovega življenja. Klient je lahko posameznik, par ali družina. Psihoterapevtsko pomoč ponavadi poiščemo zaradi določene stiske, ki nam povzroča trpljenje in nas v življenju ovira. Pri tem nas lahko ovirajo določeni moteči simptomi: vsiljive misli, nespečnost, anksioznost, depresija, različne zasvojenosti, nezadovoljstvo s seboj, težave v medosebnih odnosih, osamljenost ipd. Morda pa želimo le bolje spoznati sami sebe in osebnostno rasti. Psihoterapija se odvija v varnem terapevtskem odnosu spoštovanja in zaupanja, ki mu pravimo delovna aliansa. Človeka obravnava celostno, saj zajame njegovo telesno, čustveno, kognitivno, vedenjsko, socialno in duhovno dimenzijo. Cilj je doseči spremembe, ki bodo trajno odpravile ali omilile škodljive vzorce, povečale samozavedanje in  klientu omogočale večjo izrabo potencialov ter kakovostnejše življenje.

Psihoterapevt nam pomaga razumeti nekaj več o naši preteklosti; o družinskih vzorcih, otroških doživetjih, travmah in drugih preteklih dogodkih, ki so nas morda pripeljali v trenutno stanje. Uvid je vsekakor prvi ne pa edini korak na poti k trajnim spremembam. Ključnega pomena je, da zadevo znova prečutimo. Da ponovno pridemo v stik z občutki, ki smo jih morda že davno potlačili ali odcepili, da ponovno v polnosti začutimo svoje telo. Šele, ko se lahko znova začutimo v svojem bistvu, dobimo moč, da svobodno razpolagamo s svojim življenjem. Ali kot pravi Eugene Gendlin: “Tisto, kar je odcepljeno in ni občuteno ostaja nespremenjeno, ko je občuteno, se lahko spremni.”

 Lahko bi rekli, da je psihoterapija potovanje k samemu sebi in k drugemu na katerem nas spremlja psihoterapevt. Predpogoj za uspeh pa je vzpostavitev dobrega odnosa med klientom in psihoterapevtom. Slednji mora biti strokoven, sočuten, neobsojajoč, avtentičen in zaupanja vreden. Kajti prav odnos med klientom in terapevtom je tisti, ki zdravi in postane model za vzpostavljanje kakovostnejših odnosov v klientovem življenju.

Še nekaj psihoterapevtskih smeri v Sloveniji: relacijska družinska terapija, integrativna terapija, transakcijska analiza, gestalt, psihoanalitična, psihodinamska, vedenjsko kognitivna itd.