Novo leto kot priložnost za spremembo

Novo leto kot priložnost za spremembo

Vsak izmed nas nosi s seboj skozi življenje veliko navad, tako imenovanih železnih srajc, ki se jih težko znebi, saj so dnevno z njim. Narediti nekaj na novo, pomeni rasti oziroma izrasti iz nečesa starega v nekaj novega. Iti preko sebe in končno narediti tisto, česar si že dolgo želimo. To bi pomenilo premakniti se iz cone udobja, kjer je sicer lagodno, poznano in domače, vendar tam stagniramo in ničesar ne spremenimo na bolje.

Na izbiro imamo namreč dvoje. Lahko se še globlje pogreznemo v kavč in obupujemo nad vsem gorjem tega sveta, ki nam ga dnevno servirajo mediji. Lahko se torej vdamo v usodo, zaplavamo v zamrznjeno stanje občutkov in si govorimo: »Ničesar se ne da spremeniti.« Lahko pa se odločimo, da bomo tokrat nekaj naredili drugače in gremo naprej pokončno. Zavemo se svoje minljivosti in ŽIVIMO vsak trenutek posebej, tukaj in zdaj, ker trenutek je sedanjost. »Živimo k smrti«, kot je nekoč izjavil nemški filozof Heidegger. Odločitev, kako bom živel jaz in moja družina je moja. Lahko najdem smisel v tem kar imam, pustim preteklost za seboj in grem naprej.

Se lahko odločim, da bom vsak dan posebej prijazen s svojim partnerjem in s svojimi bližnjimi? Vse seveda ni le v odločitvah, veliko je tudi v podzavestnih reakcijah.

Dobro se je zavedati, da nad temi reakcijami (fizično nasilje, razne zasvojenosti v začetni fazi, kompulzivna ponavljanja, aroganca, impulzivna vedenja) imamo moč in jih lahko preoblikujemo na način, da si ozavestimo določeno neprijetno situacijo, v kateri smo in tokrat odreagiramo drugače.

Primer: Mož in žena se spreta. Iz te situacije lahko naredita čisto dramo, teden dni se ne pogovarjata, med prijatelji se obrekujeta, otroke ščuvata drug proti drugemu, skratka imata hladno vojno. Lahko pa sta ranljiva drug z drugim, se začneta pogovarjati o tem, kaj se je zgodilo in tako njun odnos raste, se krepi in poglabljaVečina ljudi, ki so si blizu se namreč ne prizadene namerno, razen takrat, ko hočejo, da partner na lastni koži občuti, kako težko jim je.f

Ali lahko gremo preko starih, preteklih zamer? Lahko drug drugemu oprostimo in začnemo znova? Tukaj velja poudariti tudi odnose v delovnih kolektivih, kjer je veliko zamer med sodelavci. Lahko odpustim oziroma izpustim iz sebe vse te težke občutke? Ne govorim o tem, da odpustimo drugemu, ampak o tem, da odpustimo sebi. Lahko živim brez teh občutkov, ki me težijo in me spravljajo v tesnobo? Ti občutki najbolj ubijajo vsakega posameznika in se preko projekcijske identifikacije prenašajo na njegovo družino. Na dolgi rok zamere povzročajo pravo razdejanje, če veliko stvari tlačimo v sebi.

Če tega, kar nas teži, ne izgovorimo, to pomeni telesno stisko in bolečino, ki pa sodeč po raziskavah lahko vodi v določena bolezenska stanja, tako psihična kot fizična. Zato je pomembno sprostiti težke občutke in se o njih pogovarjati. To velja za vse segmente življenja, tako v domačem kot delovnem okolju.

Lahko začnemo znova in na novo? Se lahko opravičimo svojim bližnjim, ter naslednjič odreagiramo drugače? Če imamo moč empatije oziroma vživljanja v ljudi okrog sebe, to pomeni odrešitev, saj točno vemo, kako odreagirati. Vloga empatije je posebej pomembna pri starševstvu, saj tako točno veš, kaj tvoj otrok v določeni stiski potrebuje, ker je ta kompas vrisan v naših globinah. Če se vživimo v otroka, potem vemo, kako odreagirati. Nenazadnje lahko tudi na področju starševstva začenjamo vedno znova in na novo.

Kar se zaposlitev tiče je trenutna situacija relativno težka. Bistveno vprašanje je, ali lahko znotraj tega, kar imamo na razpolago, najdemo nekaj, kar nas izpolnjuje, zadovoljuje in osrečuje (hobiji, prostovoljstvo, dobra dela … )? Vemo, da se od tega ne da živeti, ampak človek je v svojem bistvu naravnan na delo in koristnost za družbo. Pomembno je, da ne izgubimo ciljev in motivacije za naprej.

Lahko začnemo znova na vseh področjih, zato je pomembno, da si v tem letu zastavljamo nove izzive in cilje. Za lažje zastavljanje ciljev in nove začetke pa je pomembno, da imamo nekoga, ki nam je blizu, nas sliši in nam pomaga nositi naša bremena. Odnos rešuje.

mag. Andrej Omulec, zakonski in družinski terapevt